top of page

CV

Jobb:

 • 1/5 2023 - d.d Museumspedagog ved IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum.

 • 1/8 2020 - 1-8 2021 Permisjon fra jobb for å jobbe med egen kunstnerisk virksomhet og holde malekurs i Spania og  Portugal.

 

 • 1/1 2016 - 1/8 2016 Permisjon fra Jæren Folkehøgskule for å undervise ved Høgskolen i Østfold i Kunst og håndverk på grunnskolelærerutdannelsen og for å være emneansvarlig i faget kunst kultur og kreativitet ved barnehagelærer utdannelsen.

 • 1/1 2014 - 1/5 2023 Lektor i kunst og design ved Jæren Folkehøgskule.

 

 • 1/11 2012 - 1/1 2013 Vikar i design og håndverk v. Kalnes videregående skole.

 

 • 1/8 2012-1/10 2012 Faglærer i design og håndverk v. Mosjøen videregående skole.

 

Utdanning:

 • Jan. 2022 – d.d Kunstterapi utdannelsen ved Institutt for kunstterapi Engelsholm, Danmark

 

 • 2010 - 2012 Master i formgivning, kunst og håndverk ved Høgskolen i Telemark.

 

 • 2009 - 2010 Årsstudium i tegning og bildekommunikasjon ved Høgskolen i Telemark.

 

 • 2006 - 2009 Faglærer i formgivning, kunst og håndverk, med fordypning i tekstil- forming ved Høgskolen i Telemark.

 

 • 2002 - 2005 Tegning, form og farge ved Halden vgs.

 

bottom of page